LETSELSCHADE ADVOCAAT AMSTERDAM

Letselschade Advocaat Amsterdam – Michelle van der Burgt

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden (art. 6:162 lid 1 BW).

LETSELSCHADE ADVOCAAT AMSTERDAM

Letselschade Advocaat Michelle van der Burgt, is sinds 1999 expert op het gebied van letselschade met bewezen succes zowel in schikking als in de rechtszaal. Ons advocaten kantoor is gevestigd op de Egelantiersgracht 42B in Amsterdam.
Michelle is beëdigd als advocaat in 1991 en is sinds 1999 lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Door dit lidmaatschap bent u verzekerd van de hoge kwaliteit en de transparantie van de dienstverlening.

Letselschade Advocaat Amsterda Michelle Van Der Burgt

Letselschade – Burgt Advocaten

Letselschade is de schade die ontstaat doordat u geestelijk en / of lichamelijk letsel oploopt bij ongevallen: op de werkplek, in het verkeer, in het dagelijks leven. Bij het verrichten van een vriendendienst, door een losliggende stoeptegel, door een glad gangpad in de supermarkt. Aangevallen door een hond of een val van een paard.

Een ongeval zet uw leven op zijn kop. U en uw naasten worden rechtstreeks getroffen in gezondheid,  levensgenot, ontplooiingsmogelijkheden en inkomen. Letsel kan leiden tot grote sociale en persoonlijke problemen en tot verlies van werk of studievertraging.

Uw schade wordt in Nederland gecompenseerd in geld. Dat staat gelukkig duidelijk in de wet geregeld. Maar in de praktijk blijkt het, zonder deskundige juridische hulp, helaas niet mogelijk om in redelijke tijd een volledige vergoeding van de aansprakelijke partij te ontvangen.

Schadeveroorzakers en hun verzekeringsmaatschappijen stellen helaas vaak alles in het werk om niet te hoeven betalen. Dat is het spel waarvan Michelle de spelregels zeer goed beheerst.

Samen met Michelle is het slachtoffer opgewassen tegen deze strijd.

Letselschade whiplash - Letselschade advocaat Amsterdam

Soorten letselschade

Letselschade is de schade die ontstaat wanneer iemand door een ongeval of gebeurtenis letsel oploopt en daardoor schade lijdt. Met andere woorden – door toedoen van een ander loopt u zelf letsel op en heeft hiervan financiële schade. Letselschade kan onder andere ontstaan door:

 • Verkeersongeval waardoor u bijvoorbeeld een whiplash overhoudt
 • Medische fout

 • Beroepsziekte opgelopen op het werk

 • Ongeval waardoor letsel door dieren ontstaat

 • Schade door een gebrekkig product

 • Psychische of fysieke schade door mishandeling

 • Letselschade door openbare weg (weg of stoep)

Letselschade Advocaat Amsterda Michelle Van Der Burgt

Medisch letsel

Medische aansprakelijkheid? Medische fout? Ondeugdelijk implantaat of prothese? Ziekenhuis of arts erkennen niet? Michelle kent de medische sector en heeft door haar Geneeskunde-studie ook voldoende medische kennis paraat.

In veel gevallen zal uw letselschadezaak kunnen worden geschikt. Maar soms moet de rechter eraan te pas komen. Michelle heeft veel proceservaring bij alle instanties en zal er alles aan doen de letselschadeprocedure te winnen.

Letselschade Advocaat Amsterda Michelle Van Der Burgt

Letselschade door verkeersongeval

Verkeersongevallen: whiplash, dwarslaesie, amputatie, chronisch pijnsyndroom, CRPS, arbeidsongeschiktheid, blijvende handicap, cognitieve stoornissen, niet meer kunnen studeren, geen tv-detective meer kunnen volgen, niet meer een vergadering kunnen bijwonen, niet meer voor een klas met drukke kinderen kunnen staan; hoe veel ellende kan een simpel tikje in het verkeer tot gevolg hebben.

We bekijken samen uw gehele situatie: wat is er nodig om uw zoveel mogelijk terug te brengen in een situatie  alsof het ongeval er niet zou zijn geweest? Er kunnen voorzieningen worden getroffen (aanpassingen in uw woning, een aangepast voertuig, aanpassingen op de werkplek) en er wordt een voldoende geldelijke vergoeding uit onderhandeld.

Letselschade Door Arbeidsongeval Letselschade Advocaat Amsterdam

Letselschade op de werkplek

Hebt u een ongeval op het werk gehad waarbij u gewond bent geraakt of op een andere wijze schade hebt geleden? Uw werkgever is dan misschien aansprakelijk voor het bedrijfsongeval met letselschade.

 • Arbeidsongeval
 • Ongevallen op de werkplek
 • Beroepsziekten
 • Letsel door gevaarlijke stoffen of machines

Michelle treedt zowel voor de werknemer als voor werkgever op. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Overige Letselschade

Letselschade door dieren

Letselschade Door Dier Letselschade Advocaat Michelle Van Der Burgt

Gebeten door een hond? Gevallen van een paard? De bezitter van een dier is aansprakelijk voor uw schade. Michelle zorgt voor het verhaal van uw schade en een passende schadevergoeding.

Letselschade door sport & spel

Letselschade Door Sport En Spel Letselschade Advocaat Amsterdam

Sporten is gezond, maar helaas loopt het soms verkeerd af.  De lat voor de aansprakelijkheid ligt bij sport en spel wat hoger, maar er zijn grenzen aan toelaatbaarheid.

Letselschade door overlijden

Letselschade Door Overlijden Letselschade Advocaat Michelle Van Der Burgt

Overlijden geeft direct hoge kosten voor de uitvaart maar leidt daarnaast tot een jarenlange doorlopende schade als de overledene voorzag in het onderhoud van zijn naasten.