KOSTEN ADVOCAAT

LETSELSCHADE – GEZONDHEIDSRECHT – VERZEKERINGSRECHT – ARBEIDSRECHT

Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan (Grondwet art. 18 lid 1)

Kosten advocaat voor letselschade – gezondheidsrecht – verzekeringsrecht – arbeidsrecht

De tarieven (of vaste prijs) van Van der Burgt advocaten voor arbeidsrecht, letselschade, verzekeringsecht en andere zaken worden vooraf duidelijk afgesproken. Bij letselschades kunnen de kosten van uw letselschade advocaat in veel gevallen helemaal op de aansprakelijke partij worden verhaald. 

Michelle Van Der Burgt

In letselschadezaken moet de aansprakelijke partij de buitengerechtelijke kosten van de werkzaamheden van uw advocaat betalen (voorzover deze redelijk zijn). Declaraties worden in de praktijk zelfs naar uw tegenpartij gestuurd.

Het in uw zaak gehanteerde tarief wordt vooraf met u overeengekomen. Een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden.

Michelle werkt ook op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand- zie www.rvr.org).

Als u besluit Michelle in te schakelen voor de oplossing van uw geschil, zult u een overeenkomst van opdracht aangaan met Bosman – Van der Burgt Advocatuur B.V.. Dat houdt in dat, mocht er bij het behandelen van uw zaak een fout worden gemaakt, Michelle niet persoonlijk aansprakelijk is, maar u Bosman-Van der Burgt Advocatuur B.V. voor uw schade kunt aanspreken. Bosman – Van der Burgt Advocatuur B.V. is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd volgens de eisen die daaraan door de Orde van Advocaten zijn gesteld.

De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van Bosman – Van der Burgt Advocatuur B.V.  is in alle gevallen beperkt tot het verzekerde bedrag.