ARBEIDSRECHT & ONTSLAGRECHT ADVOCAAT AMSTERDAM

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen (art. 7:611 BW)

ARBEIDSRECHT & ONTSLAGRECHT ADVOCAAT – AMSTERDAM

Arbeidsrecht advocaat Michelle van der Burgt in Amsterdam is specialist in ontslagrecht en arbeidsrecht. Zowel voor werknemers als werkgevers staan wij klaar. Neem vrijblijvend contact op!

Michelle staat werknemers bij in alle problemen en geschillen die kunnen optreden bij het werk en het verdienen van uw inkomen. Loonvorderingen, ontslag, ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. Re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Letsel op de werkplek, bedrijfsongevallen, arbeidsongevallen. Transitievergoeding en ontslagvergoeding. Schadeloosstelling en schadevergoeding.

Ook werkgevers kunnen bij ons zeer goed terecht. Michelle schrijft contracten, begeleidt het opstellen van dossiers om te komen tot een vlotte ontbinding van de arbeidsovereenkomst of ontslag. Wordt u als werkgever aansprakelijk gesteld voor een beroepsongeval, arbeidsongeval, bedrijfsongeval? Bel NU, hoe eerder uw zaak op de rails wordt gezet des te beter de uitkomst.

Ontslag via de Kantonrechter, via het UWV, aan de onderhandelingstafel? Geen probleem!

Arbeidsrecht Advocaat Amsterdam Michelle Van Der Burgt

Arbeidsrecht onderwerpen

 • Ontslag via de kantonrechter

 • Ontslag via het UWV

 • Ontslag op staande voet

 • Collectief ontslag

 • Beëindiging met wederzijds goedvinden

 • Eénzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 • Geschorst worden of op non-actief gesteld worden

 • Ontslag tijdens ziekte

 • Conflict inzake arbeidsomstandigheden of de Arbo wetgeving

 • Reorganisatie of overname van bedrijf

 • Ondernemingsraad of medezeggenschap vraagstukken

 • Conflict door concurrentiebeding

 • Pensioen opbouw of afwikkeling

Arbeidsrecht Advocaat Amsterdam Michelle Van Der Burgt

Arbeidsrecht in Amsterdam

Als arbeidsrecht advocaat in Amsterdam zie ik in mijn praktijk veel geschillen tussen werkgevers en werknemers die te maken hebben met ontslag (op welke wijze dan ook), de daarbij behorende ontslag vergoeding, onenigheid over wijzigingen in de functie omschrijving, arbeidsvoorwaarden en het concurrentiebeding.  In de afhandeling van dit soort trajecten wordt er zowel gekeken naar ondeling gemaakt afspraken maar natuurlijk ook naar de wettelijke regels voor arbeidsrecht. Daarbij gelden zowel onderling gemaakte afspraken als de wettelijke regels voor arbeidsrecht. Wilt u weten hoe sterk uw zaak staat? Maak vrijblijvend een afspraak met ons!

Gratis Quick Scan arbeidsrecht

U kunt gebruik maken van onze gratis quick scan en daarna besluiten of u uw zaak bij ons kantoor wilt onderbrengen. Wij hanteren redelijke tarieven en komen met maatwerk. Persoonlijk en snel!

gratis quick scan