ADVOCAAT GEZONDHEIDSRECHT

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen (uit de Eed van Hippocrates)

ADVOCAAT GEZONDHEIDSRECHT

Michelle Van der Burgt, Advocaat, heeft veel (proces)ervaring op het gebied van het Gezondheidsrecht, zoals kwesties rond vergoedingen van geneesmiddelen en therapie en het  inzagerecht in uw dossier. Wij staan artsen bij in tuchtrechtszaken en geschillen rond verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht.

Burgerlijk recht en Bestuursrecht

Amsterdam natuurlijk, maar ook de rest van Nederland

Sociale Verzekeringen Advocaat Amsterdam Michelle Van Der Burgt

GEZONDHEIDSRECHT

Voert u strijd over de best mogelijke zorg voor uzelf? Bent u arts en moet u zich verweren tegen klachten of wilt u zich kunnen beroepen op uw geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht?

Zowel bij de civiele rechter als bij de bestuursrechter (administratieve rechter) zal Michelle het onderste uit de kan halen.

De medische kennis binnen ons kantoor verhoogt ook hier onze slagkracht.